Protección do menor

Código de conduta para a protección de menores

A Casa de Salesianos A Mercé, pertence á Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor” (www.salesianos.es), da Congregación Salesiana. Forma parte dun conxunto de obras educativas, estendidas polas Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, A Rioxa, Navarra, Castela e León, Madrid e Castela a Mancha.

A maior parte dos destinatarios da nosa Casas son nenos e nenas e adolescentes, todos eles menores de idade. O sistema salesiano desde o que os educamos é o denominado Sistema Preventivo de Don Bosco. Este Sistema desenvolvémolo mediante:

  • a presenza de cada educador a cada educando, desde a proximidade, o coñecemento e o respecto;
  • a oferta dun ambiente educativo amplo, rico de propostas, que se configura como unha contorna segura para o menor.

A nosa política é, desde o noso propio carisma educativo, a de protección e coidado dos menores. Todos os educadores, salesianos ou seglares, da nosa Casa están chamados a desenvolver este sistema para a promoción integral dos nenos e mozos que as familias nos confiaron.

Desde este espírito preventivo, ofrecemos o Código de Conduta, como norma reguladora das posibles infraccións á nosa política de protección e de creación de contornas seguras para os menores atendidos na nosa Casa.

Establécese como CANLE DE DENUNCIA o correo electrónico direccion@salesianoscambados.es . A través desta canle pódense comunicar as condutas que poidan implicar algunha irregularidade ou acto contrario á legalidade ou as normas de actuación de dito Código; ou para consultar dúbidas que puidesen xurdir sobre a súa interpretación. Esta Canle de Denuncia será de comunicación directa co responsable, e será de obrigada resposta.

O correo da Casa ao que poder acudir para cuestións referentes a este tema, é o de direccion@salesianoscambados.es

 Pode visualizar e descargar a documentación nos seguintes iconos:

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA A PROTECCIÓN DE MENORES E ADULTOS VULNERABLES

CÓDIGO ÉTICO DE LAS ESCUELAS DE LOS SALESIANOS DE ESPAÑA