Etapas educativas

Materias

Troncais:

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Xeografía e Historia
 • Matemáticas
 • Primeira Lingua Extranxeira: Inglés
 • Lingua Galega e Literatura

Específicas:

 • Educación Física
 • Relixión
 • Educación Plástica, Visual e Audiovisual
 • Segunda Lingua extranxeira: Francés
De libre configuración:
 
 • Obradoiro de Musica

Troncais:

 • Física e Química
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Xeografía e Historia
 • Matemáticas
 • Primeira Lingua Extranxeira: Inglés
 • Lingua Galega e Literatura

Específicas:

 • Educación Física
 • Relixión
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Segunda Lingua extranxeira: Francés
De libre configuración:
 
 • Pomoción de Estilos de Vida Saudable

Troncais:

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Xeografía e Historia
 • Primeira Lingua Extranxeira: Inglés
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas: (escoller unha)
  • Orientadas ás Ensinanzas Académicas
  • Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas

Específicas:

 • Educación Física
 • Relixión
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Educación Plástica, Visual e Audiovisual
 • (escoller unha):
  • Segunda Lingua extranxeira: Francés
  • Cultura Clásica (Só se pode elixir nunha ocasión: en 3º ou 4º)

Troncais:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Xeografía e Historia
 • Primeira Lingua Extranxeira: Inglés
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Específicas:

 • Educación Física
 • Relixión
 • Bioloxías e Xeoloxía
 • Física e Química
Troncais de Opción:
 
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación
 • (escoller unha) Educación Plástica, Visual e Audiovisual ou Cultura Clásica

Troncais:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Xeografía e Historia
 • Primeira Lingua Extranxeira: Inglés
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas Aplicadas

Específicas:

 • Educación Física
 • Relixión
 • Tecnoloxía
 • Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional
Troncais de Opción:
 
 • Tecnoloxías da Información e Comunicación
 • (escoller unha) Educación Plástica, Visual e Audiovisual ou Cultura Clásica